Chaiyomall.com จะทำการจัดส่งสินค้าหลังจากที่ได้รับและมีการตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ซึ่งวิธีการจัดส่งดังนี้

จัดส่งโดยบริษัทขนส่งสินค้า

โดยมีระยะเวลาจัดส่งสินค้า ดังนี้พื้นที่จัดส่งระยะเวลากรุงเทพฯและปริมณฑล 2-5 วันทำการ ต่างจังหวัด 3-7 วันทำการ

ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบสถานะสินค้าระหว่างการจัดส่ง ได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

Kerry Express:
ตรวจสอบได้ที่ https://th.kerryexpress.com/en/track/

DHL:
ตรวจสอบได้ที่ https://dhlecommerce.asia/Portal/Track

Flash Express:
ตรวจสอบได้ที่  https://www.flashexpress.co.th/tracking/

โปรดทราบว่า ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าอาจมีการคลาดเคลื่อนได้ ขึ้นอยู่กับระยะทาง ทั้งนี้ ในช่วงเทศกาล วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดต่อเนื่อง อาจใช้ระยะเวลานานเป็นพิเศษ